Tłumaczenia CV

CV to kluczowy dokument w podaniu o pracę, który zawiera podstawowe dane personalne kandydata jak również informacje o jego wykształceniu, doświadczeniu zawodowym oraz umiejętnościach. Profesjonalnie przygotowane curriculum vitae jest dobrą wizytówką kandydata i zwiększa jego szanse na zdobycie pożądanej pracy. W przypadku poszukiwania zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy należy, rzecz jasna, przedłożyć obcojęzyczną wersję CV.
Biuro tlumaczeń POZENA wykonuje wyłącznie profesjonalne tłumaczenia CV. Każde zlecenie traktowane jest w sposób indywidualny. Bezwzględnymi priorytetami dla tłumacza pracującego nad obcojęzyczną wersją CV są: przejrzystość treści, poprawność językowa, stylistyczna i merytoryczna tekstu docelowego, stosowanie fachowej terminologii związanej z branżą klienta, uwzględnienie realiów społeczno-kulturowych odbiorcy tekstu oraz dbałość o korzystny wizerunek kandydata do pracy. Nasi tłumacze dokumentów aplikacyjnych dokładają wszelkich starań, aby przedłożone CV stanowiło dobrą reklamę naszego klienta i tym samym przykuło uwagę potencjalnego pracodawcy.
 
 
 
Wszelkie dane osobowe naszych klientów traktowane są w sposób poufny i podlegają bezwzględnej ochronie. Wiemy, jak cenny dla Państwa jest czas realizacji zlecenia i dlatego oferujemy również tłumaczenia szybkie i ekspresowe dokumentów. W razie konieczności zapewniamy też tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione). Oprócz CV nasze biuro tłumaczeń realizuje również tłumaczenia pisemne innych dokumentów aplikacyjnych, tj.:
 

Języki tłumaczeń

Najczęściej wykorzystywane w tłumaczeniach CV języki to:
 

Profesjonalne CV winno wyglądać tak, jakby zostało sporządzone od razu w języku docelowym 

Zdarza się, że osoby znające dobrze język obcy próbują samodzielnie przetłumaczyć swoje CV. Niestety, w tym przypadku sama znajomość języka może okazać się niewystarczająca. Jednym z potencjalnych wyzwań będzie znalezienie obcojęzycznych odpowiedników dla pojęć, które z definicji są nieprzetłumaczalne kulturowo: np. tytułów i stopni naukowych, stanowisk, nazw organizacji, instytucji czy szkół. Inną problematyczną kwestią jest układ treści w CV. Praktycznie w każdym języku obowiązują specyficzne konwencje gatunkowe, których nie należy powielać w tłumaczeniu na inny język. Ponadto, istnieje ryzyko kalkowania konstrukcji gramatycznych języka źródłowego. Na przykład, w polskich CV informacje o umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym wyraża się za pomocą równoważników zdania, natomiast w anglojęzycznych dokumentach standardowo stosuje się formy czasu przeszłego (bez zaimków osobowych).
Wiedza ta jest niezbędna przy sporządzaniu CV w języku docelowym, które ma więcej wspólnego z transferowaniem treści niż z wiernym tłumaczeniem, w którym układ treści tekstu oryginalnego jest zachowany w 100%. Dlatego warto zdać się na pomoc profesjonalistów. Tłumacze POZENA zredagują modelowe CV, które będzie znakomitą wizytówką naszego klienta.