Tłumaczenia umów i dokumentów

Umowy i dokumenty stanowią najczęściej tłumaczone przez nas teksty prawne. Umowy to porozumienia dwóch lub większej liczby stron, zobowiązujące je do konkretnych czynności oraz określające ich prawa. Teksty te ściśle związane są z rzeczywistością prawno-ekonomiczną państw, w których obowiązują.
W przypadku tłumaczeń umów i związanych z nimi dokumentów jednym z największych wyzwań jest niekompatybilność systemów prawnych, wynikająca z różnic kulturowych pomiędzy państwami, w których używane są języki oryginału oraz przekładu, np. różnice w systemach prawnych państw anglosaskich, w których stosowane jest prawo wspólne, common law, i państw, takich jak Polska, w których obowiązuje prawo stanowione. Niebagatelną rolę w przekładzie tekstów umów i dokumentów odgrywają kwestie terminologiczne. W zależności od odbiorcy docelowego oraz typu tekstu, tłumacz musi dokonać stosownych wyborów leksykalnych, np. wybrać termin międzynarodowy, narodowy albo specyficzny dla konkretnego podmiotu prawnego.
Tłumaczeniami umów i dokumentów zajmują się w biurze tłumaczeń POZENA eksperci z zakresu prawa, ekonomii oraz dziedziny, z którą związana jest dana umowa. Bazując na bogatym doświadczeniu w tłumaczeniu tego typu dokumentów, do każdego projektu podchodzą oni z należytą starannością, mając na uwadze jego unikatowy charakter.
POZENA oferuje szybką realizację tłumaczeń dokumentów oraz umów, tłumaczenia weryfikowane oraz często stosowane w przypadku tego rodzaju tekstów tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione).

Tłumaczenia umów i dokumentów- dowiedz się więcej

 
 
 

Najczęściej tłumaczone umowy i dokumenty

 • umowy darowizny
 • umowy kredytu
 • umowy kupna, sprzedaży
 • umowy leasingu
 • umowy najmu i dzierżawy
 • umowy naprawy/serwisu
 • umowy o pracę (w tym również umowy zlecenie i umowy o dzieło)
 • umowy o świadczeniu usług, podwykonawstwie
 • umowy spedycji i przewozu
 • umowy sponsoringu
 • umowy ubezpieczenia
 • umowy wydawnicze
 

Języki tłumaczeń

Powyższe rodzaje umów związane są z takimi gałęziami prawa jak prawo cywilne, karne, unijne, handlowe, finansowe, rodzinne i prawo pracy. Najczęściej wykorzystywane w tłumaczeniach umów i dokumentów języki:
 

Dlaczego warto zamówić profesjonalne tłumaczenie umowy?

Tłumacze POZENA to wysokiej klasy specjaliści, legitymujący się dużym doświadczeniem w tej branży, doskonale obeznani ze strukturą aktów prawnych. W swojej pracy, oprócz narzędzi CAT, wykorzystują oni korpusy tekstów prawnych i prawniczych (np. bazy aktów prawnych UE). Zamawiając przekład umowy nasi stali klienci mają pewność, że zostanie ona przetłumaczona rzetelnie i skrupulatnie, z wykorzystaniem adekwatnej terminologii.