Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia tekstów technicznych stanowią ważną gałąź tłumaczeń specjalistycznych. Jakkolwiek teksty techniczne nie są skomplikowane pod względem gramatycznym (np. cechą charakterystyczną języka instrukcji obsługi są często stosowane formy trybu rozkazującego), niemałym wyzwaniem może okazać się właściwy przekład fachowej terminologii.

Stopień trudności tekstów technicznych różni się w zależności od odbiorcy docelowego. Teksty adresowane do szerokiej gamy odbiorców (np. instrukcje obsługi popularnych urządzeń gospodarstwa domowego) charakteryzują się prostszą konstrukcją niż nasycone skomplikowaną terminologią teksty skierowane do specjalistów z danej dziedziny. Dobry tłumacz tekstów technicznych winien uwzględnić tę perspektywę.
Przekład tekstów technicznych związany jest również z lokalizacją – przystosowaniem tekstu i jego elementów graficznych do realiów krajów, w których stosowany jest język docelowy. Tego typu teksty często pełnią niezwykle ważną funkcję użytkową: poprawnie przetłumaczony opis funkcjonowania danego produktu zapewni prawidłowe jego użytkowanie na rynku docelowym.
Tłumacze i weryfikatorzy POZENA to wysokiej klasy specjaliści, którzy w swej pracy uwzględniają powyższe założenia. Oprócz doskonałej znajomości języków źródłowego i docelowego posiadają oni wiedzę ekspercką z konkretnej dziedziny techniki. Przeważnie są to osoby z wykształceniem inżynierskim. Do obsługi tłumaczeń technicznych dysponujemy również stosownym zapleczem do obróbki tekstu, schematów i grafik, w które obfitują.

Tłumaczenia techniczne - dowiedz się więcej

 
 
 

Najczęściej tłumaczone teksty techniczne

 • broszury informacyjne
 • certyfikaty jakości
 • dokumentacja patentowa
 • dokumentacje przetargowe
 • instrukcje montażu/instalacji
 • instrukcje obsługi/podręczniki użytkownika
 • karty charakterystyki
 • katalogi produktów
 • kosztorysy
 • opisy techniczne
 • schematy budowy urządzeń i maszyn
 • specyfikacje techniczne
 

Języki tłumaczeń

POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia tekstów z różnorodnych dziedzin techniki, do których należą m. in. budownictwo, przemysł ciężki, rolnictwo, motoryzacja, IT, elektronika, transport i logistyka, automatyka, robotyka oraz mechatronika. Najczęściej wykorzystywane w tłumaczeniach technicznych języki: