Tłumaczenia rolnicze

Wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej wzrosło zapotrzebowanie na profesjonalne tłumaczenia z zakresu rolnictwa. Wynika to z faktu, że rolnictwo oraz ochrona środowiska należą do kluczowych sektorów gospodarki UE.
Tłumaczenia rolnicze to jeden z rodzajów tłumaczeń specjalistycznych. Teksty nasycone są terminami fachowymi, niepojawiającymi się w ogólnym języku, do których należą m.in. nazwy narzędzi i maszyn rolniczych, produktów rolnych, roślin czy zwierząt. Dodatkową komplikacją bywa interdyscyplinarny charakter niektórych tekstów z zakresu rolnictwa. Aby je w pełni rozumieć i poprawnie przetłumaczyć, przydatna okazuje się ogólna wiedza z zakresu biologii, chemii, geografii, mechaniki i innych pokrewnych dyscyplin.
POZENA kompleksowo, sprawnie i fachowo realizuje tłumaczenia z zakresu rolnictwa. Tłumacze POZENA, często będąc absolwentami studiów nauk rolniczych bądź biologicznych, posiadają stosowną wiedzę branżową. Dzięki temu sprawnie radzą sobie z kwestiami natury leksykalnej, np. nieujednoliconą i nieusystematyzowaną terminologią danej dziedziny w języku oryginału lub przekładu.
 
 
 

Najczęściej tłumaczone teksty związane z rolnictwem

  • etykiety żywności dla zwierząt
  • instrukcje obsługi maszyn rolniczych
  • katalogi sprzętu rolniczego
  • opisy produktów żywnościowych
  • publikacje naukowe (artykuły i książki) z zakresu nauk rolniczych
  • raporty na temat efektywności stosowania środków ochrony roślin
  • sprawozdania dotyczące rozliczania środków unijnych
  • teksty marketingowe promujące agroturystykę
 

Języki tłumaczeń

Wykonujemy tłumaczenia pisemne dotyczące różnych dziedzin rolnictwa, m. in. chemii rolniczej, technologii w ochronie środowiska, leśnictwa, technologii żywności, mechanizacji czy inżynierii rolniczej. Najpopularniejsze języki tłumaczeń rolniczych: