Tłumaczenia prawne

Tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych stanowią jedną z najistotniejszych domen naszej działalności. Język tekstów z tej dziedziny charakteryzuje bardzo wysoki stopień sformalizowania oraz precyzji znaczeniowej. Do cech charakterystycznych języka dokumentów prawnych należą skomplikowana składnia - często występują w nich zdania wielokrotnie złożone - oraz specjalistyczna terminologia. Warto podkreślić, że niektóre polskie terminy prawne posiadają różne znaczenia w zależności od gałęzi prawa, w której są stosowane (np. kurator, roszczenie). Oznacza to, że w wielu językach będą one miały prawdopodobnie odmienne odpowiedniki w różnych dziedzinach prawa.
Stała współpraca z biurem tłumaczeń POZENA oznacza, że tłumaczenia pisemne z tej branży powierzamy wysokiej klasy specjalistom – osobom legitymującym się zarówno doskonałą znajomością języków źródłowego i docelowego, jak również dogłębną wiedzą z zakresu prawa, z uwzględnieniem rzeczywistości prawnych państw, w których stosowane są języki oryginału i przekładu.
POZENA oferuje pilną realizację profesjonalnych tłumaczeń prawnych i prawniczych, jak również często stosowane w przypadku tekstów prawnych tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione).

Tłumaczenia prawne - dowiedz się więcej

 
 
 

Rodzaje tłumaczeń prawnych i prawniczych

  • akty notarialne
  • akty prawne Unii Europejskiej
  • analizy, interpretacje i opinie prawne
  • dokumenty procesowe
  • orzeczenia
  • pełnomocnictwa
  • regulaminy
  • testamenty
  • uchwały i ustawy
  • umowy handlowe
 

Języki tłumaczeń

Tłumaczymy teksty ze wszystkich gałęzi i podgałęzi prawa, takich jak: prawo cywilne, prawo karne, prawa pracy, prawo administracyjne, prawo spadkowe, prawo autorskie i in.

Najbardziej popularne języki tłumaczeń prawnych i prawniczych POZENA:
 

"Język prawny" i "język prawniczy" to nie to samo 

W potocznym rozumieniu, pojęcia "język prawny" i "język prawniczy" bywają rozumiane jako tożsame znaczeniowo. Tymczasem nie należy posługiwać się tymi określeniami wymiennie, ponieważ odnoszą się one do dwóch odrębnych odmian języka specjalistycznego.

Język prawny to język przepisów i norm prawnych, takich jak np. konstytucja, ustawy, uchwały, dekrety czy pełnomocnictwa. Natomiast język prawniczy to język, którym posługują się prawnicy oraz inne osoby poruszające zagadnienia prawne; w języku prawniczym tworzy się też teksty odwołujące się do obowiązujących przepisów prawnych, np. orzeczenia, opinie prawne, wyroki. W efekcie teksty prawne różnią się od prawniczych wyższym stopniem sformalizowania i większym nasyceniem specjalistyczną terminologią, co znajduje odzwierciedlenie w wymaganiach stawianym profesjonalnym tłumaczeniom z tej dziedziny.