Tłumaczenia pełnomocnictw

Pełnomocnictwo to dokument, w którym mocodawca składa określenie woli, upoważniając tym samym pełnomocnika - inną osobę (inne osoby) lub podmiot - do wykonywania w swoim imieniu konkretnych czynności prawnych. W takim dokumencie zawarte są dane personalne mocodawcy i pełnomocnika, przedmiot pełnomocnictwa (zakres czynności, które mają być wykonywane) oraz podpis mocodawcy (z reguły podany jest również czas obowiązywania pełnomocnictwa).
Tłumaczenia pełnomocnictw są specyficzną odmianą tłumaczeń prawnych. Wymagają one doskonałej orientacji w systemach prawnych krajów, w których stosowane są języki oryginału i przekładu. Tłumacze POZENA są specjalistami, którzy aktualizują swoją wiedzę dotyczącą przepisów prawnych obowiązujących w Polsce oraz państwie, w którym sporządzony został dokument pełnomocnictwa. Efektem ich prac są tłumaczenia na wskroś rzetelne, z zachowaniem najwyższych standardów merytorycznych i lingwistycznych.
Istnieją pełnomocnictwa, które muszą być sporządzone przez notariusza. W takich przypadkach oferujemy tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione), potwierdzające urzędowo ich zgodność z tekstem oryginalnym.
 
 
 

Profesjonalne tłumaczenia pisemne pełnomocnictw wymienionych w Kodeksie Cywilnym

 

Języki tłumaczeń

Tłumaczenie pełnomocnictw, jak inne rodzaje tłumaczeń, wykonujemy w trybie "najszybszym możliwym", nie stosując dopłat za tłumaczenia ekspresowe.

Najczęściej wykorzystywane języki w tłumaczeniu pełnomocnictw:
 

Dlaczego w przypadku tłumaczenia pełnomocnictw z języka angielskiego przydatna się może okazać znajomość gramatyki historycznej tego języka?

Nawet znakomita znajomość współczesnej angielszczyzny może okazać się niewystarczająca przy tłumaczeniu pełnomocnictw sporządzonych w tym języku. Ma to związek z faktem, że w dokumentach tych stosowane są formy archaiczne, które obecne są w angielskim języku prawnym od kilku stuleci. Nie zmieniły się one z racji tego, że wyroki w anglosaskiej rzeczywistości prawnej bazują na precedensach, które są przekazywane kolejnym pokoleniom prawników i stąd są silnie zakorzenione w języku specjalistycznym. Dobrym przykładem tego zjawiska jest otwierająca tekst pełnomocnictwa formuła "Know all ye men", której właściwe tłumaczenie na język polski brzmi "Niniejszym oświadczam, że...". Dobry tłumacz tekstów anglojęzycznych pełnomocnictw posiada wiedzę dotyczącą historii angielszczyzny.