Tłumaczenia naukowe

Wraz z postępującą globalizacją, rozwojem technologicznym i coraz intensywniejszą wymianą wiedzy w ostatnich dekadach systematycznie wzrasta znaczenie tłumaczeń tekstów dotyczących różnych dyscyplin nauki. Tłumaczenia naukowe umożliwiają rozpowszechnianie odkryć, koncepcji i teorii naukowych wśród szerokiej gamy odbiorców: naukowców, studentów, instytucji rządowych, przedsiębiorstw wykorzystujących najnowsze technologie i czytelników tekstów popularnonaukowych.
POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia pisemne tekstów z różnorodnych dziedzin nauk ścisłych i humanistycznych, m. in. biologii, biotechnologii, chemii, ekonomii, fizyki i astronomii, geografii, krajoznawstwa, turystyki, geologii, historii, inżynierii genetycznej, językoznawstwa, kultury i sztuki, matematyki, mechaniki, medycyny, nauk rolniczych, psychologii, politologii i prawa.
Tłumaczenia naukowe POZENA wykonują osoby z gruntowną wiedzą merytoryczną i znakomitą znajomością języków oryginału i przekładu. W naszym zespole tłumaczy znajdują się naukowcy doskonale zaznajomieni z konwencjami stylistycznymi i redakcyjnymi publikacji naukowych. Należy bowiem pamiętać, że oprócz aspektów stricte merytorycznych - związanych ze znajomością danej dziedziny wiedzy - i terminologicznych, w przypadku tłumaczeń tekstów naukowych bardzo ważna jest adekwatność stylistyczna, sprowadzająca się do posługiwania się stylem naukowym bądź popularnonaukowym.
Standardowo POZENA wykonuje tłumaczenia naukowe w trybie pilnym - "ekspres w cenie standardu". Dla niektórych gatunków tekstów, np. recenzji rozpraw doktorskich bądź dorobku naukowego w postępowaniach awansowych, właściwe może być tłumaczenie przysięgłe (uwierzytelnione).
 
 
 

Często tłumaczone teksty naukowe

 • abstrakty i streszczenia prac naukowych
 • artykuły naukowe
 • książki naukowe
 • patenty
 • prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie, doktorskie)
 • prezentacje dorobku naukowego
 • projekty badawcze
 • publikacje popularnonaukowe
 • recenzje naukowe
 • referaty i prezentacje konferencyjne
 • sprawozdania
 • wnioski o granty
 

Języki tłumaczeń

Do najpopularniejszych języków, w których realizowane są tłumaczenia naukowe należą:
 

Dlaczego warto zamówić tłumaczenie artykułu naukowego w profesjonalnym biurze tłumaczeń?

Warunkami opublikowania artykułu w renomowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu globalnym są wysoka wartość merytoryczna oraz poprawność językowa zgłoszonej publikacji. Współpraca z biurem tłumaczeń POZENA to pewność, że każde tłumaczenie zostanie powierzone specjaliście z właściwej dziedziny o wysokich kompetencjach językowych i edytorskich. Nierzadko tłumacze POZENA sami są również autorami tekstów naukowych w obcych językach.