Tłumaczenia księgowe

Według polskich regulacji prawnych dotyczących dokumentów księgowych (np. Księgi Rozchodów i Przychodów) winny być one sporządzone w języku polskim. Przepisy te bezpośrednio nie zobowiązują przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce do tłumaczenia dokumentacji na język polski. Jednak w przypadku kontroli podatkowej lub skarbowej przedsiębiorca jest zobligowany do przedstawienia polskiej wersji językowej wszelkich dokumentów, które pierwotnie sporządzone zostały w języku obcym.
Tłumaczenia księgowe warto zlecić specjalistom, którzy zapewnią kompleksową i profesjonalną obsługę projektu. Biuro tłumaczeń POZENA legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów dotyczących księgowości i rachunkowości. Tłumacze POZENA są obeznani z terminologią branżową, którą nasycone są dokumenty księgowe. Warto mieć na względzie, że w tłumaczeniu tego typu tekstów niezwykle ważna jest precyzja znaczeniowa w operowaniu słowem. Terminy, takie jak np. aktywa obrotowe, koszty zobowiązań przeszłych czy wartość odtworzeniowa nie mogą być zastępowane innymi określeniami.
Wykonane tłumaczenie na prośbę klienta może dodatkowo trafić w ręce weryfikatorów, co jest szczególnie ważne w przypadku tłumaczenia dokumentów z dziedziny księgowości i rachunkowości. Zlecając tłumaczenie z weryfikacją nasi klienci mają pewność, że wszelkie dane liczbowe z tekstu źródłowego zostaną poprawnie przytoczone w tekście docelowym, a użyte sformułowania zostały zatwierdzone przez drugiego profesjonalistę o podobnych kwalifikacjach. Dbamy w ten sposób o wysoką jakość profesjonalnych tłumaczeń POZENA.
 
 
 

Typy najczęściej tłumaczonych dokumentów księgowych i rachunkowych

  • bilanse
  • dokumentacje bankructwa
  • faktury i rachunki
  • kartoteki
  • oświadczenia dochodowe
  • raporty okresowe (miesięczne, półroczne, roczne)
  • zestawienia przepływów pieniężnych
  • zeznania podatkowe
 

Języki tłumaczeń

Wśród naszych klientów znajdują się międzynarodowe korporacje, którym oferujemy ekspresowe profesjonalne tłumaczenia pisemne dokumentów z zakresu księgowości i rachunkowości, w cenie zwykłych tłumaczeń. Realizujemy także tłumaczenia przysięgłe. Oferta tłumaczeń POZENA uwzględnia wszelkie kombinacje językowe, również z pominięciem języka polskiego.

Najpopularniejsze języki tłumaczeń księgowych i rachunkowych: