Tłumaczenia słoweński

Profesjonalne tłumaczenia z języka słoweńskiego na dowolny inny język oraz z każdego języka na słoweński realizowane przez Biuro Tłumaczeń POZENA to sprawność w działaniu, najwyższa jakość i niezawodność za każdym razem.

Tłumacz przysięgły języka słoweńskiego


  • pewność najwyższej jakości
  • szybko i niezawodnie
  • zaangażowanie native speakerów ze Słowenii
  • tłumaczenia ustne i pisemne dla wszystkich branż
  • tłumaczenia przysięgłe wielu typów dokumentów
  • tłumaczenia niestandardowe
  • tłumaczenia z języka słoweńskiego na polski i każdy inny język
  • profesjonalna obsługa oraz sympatyczna współpraca

  Tłumaczenia słoweński - dowiedz się więcej

 
 

Podstawowe informacje o języku słoweńskim

 • Język słoweński jest językiem ojczystym dla ok. 2,5 mln. ludzi (ok. 0,03% światowej populacji) i plasuje się poza pierwszą setką najczęściej stosowanych języków na świecie pod względem liczby rodzimych użytkowników.
 • Slovenščina jest językiem urzędowym w Słowenii. Uznawany jest jako język mniejszości narodowych we Włoszech, Austrii i na Węgrzech. Słoweński zaliczany jest do grupy języków słowiańskich, a konkretnie do podgrupy południowosłowiańskiej. Wywodzi się z języka prasłowiańskiego. Najstarszy zabytek piśmiennictwa słoweńskiego – rękopisy z Fryzyngi - pochodzi z przełomu X i XI w. i jest zarazem najstarszym znanym manuskryptem w języku słowiańskim zapisanym alfabetem łacińskim. Język literacki zaczął się kształtować w II połowie XVI w. W kolejnych stuleciach w wyniku sytuacji geopolitycznej na język słoweński wpływ wywierały język niemiecki oraz języki słowiańskie (przede wszystkim serbsko-chorwacki). Współcześnie instytucją regulującą normy języka słoweńskiego jest Słoweńska Akademia Nauki i Sztuki.
 • Język słoweński uznaje się za najbardziej zróżnicowany dialektalnie język słowiański. Na stosunkowo niewielkim terytorium Słowenii występuje aż 46 dialektów, które tworzą siedem grup dialektalnych. Do tak silnego zróżnicowania przyczyniły się intensywne kontakty językowe (tereny dzisiejszej Słowenii zasiedlane były przez przedstawicieli czterech grup językowych: słowiańskiej, germańskiej, romańskiej i ugrofińskiej) oraz ukształtowanie terenu (alpejskie doliny i zalesione tereny utrudniały w przeszłości komunikację pomiędzy mieszkańcami różnych regionów). Współcześnie dialekty słoweńskiego są wzajemnie zrozumiałe. W zachodnich wariantach regionalnych występują italianizmy, natomiast we wschodnich germanizmy.
 • Słoweński jest jednym z języków oficjalnych UE.
 

Przykładowe teksty, które tłumaczymy na język słoweński

Tłumaczenia księgowe

Tłumaczenia prawne

Tłumaczenia dla branży energetycznej

Tłumaczenia dla branży zbrojeniowej

Tłumaczenia dokumentów biznesowych

Tłumaczenia materiałów marketingowych

Tłumaczenia umów, pełnomocnictw

Tłumaczenia stron internetowych

Tłumaczenia instrukcji obsługi

Tłumaczenia dokumentów technicznych

Tłumaczenia materiałów ofertowych

Tłumaczenia finansowe

 

Słowniczek polsko-słoweński

Podstawowe słówka i wyrażenia w języku angielskim
 • tak - da

 • nie - ne

 • proszę - prosim

 • dziękuję - hvala

 • przepraszam - oprosti/oprostite

 • dzień dobry - dobro jutro/doberdan

 • dobry wieczór - dober večer

 • do widzenia - nasvidenje

 • dobranoc - lahko noč

 • cześć (powitanie) - zdrávo

 • Jak się masz? - Kako si?

 • dobrze - dôbro

 • Nazywam się… - Ime mi je…/Zovem se…

 • Nie rozumiem - Ne razumem

 • Jestem z Polski - Jaz semiz Poljske

 

Ciekawostki o języku słoweńskim

Dobre tłumaczenie z języka słoweńskiego wymaga zrozumienia historii kraju oraz wielu zaskakujących powiązań kulturowych
 • Słoweński, jak wszystkie języki słowiańskie, jest językiem o bardzo rozbudowanej fleksji. Wyróżnia się cztery czasy gramatyczne: przyszły, teraźniejszy, przeszły i zaprzeszły. Rzeczowniki i przymiotniki odmieniają się przez sześć przypadków oraz trzy liczby. Istnieją trzy rodzaje gramatyczne.
 • Oprócz liczby pojedynczej i mnogiej w słoweńskim występuje również liczba podwójna (stosowana w przypadku, gdy mowa o dwóch osobach czy rzeczach), co uznaje się za relikt języka prasłowiańskiego. Odmieniają się przez nią rzeczowniki, zaimki, przymiotniki oraz czasowniki.
 • W języku słoweńskim istnieje tendencja do tworzenia słów z wykorzystaniem rodzimych rdzeni. Jakkolwiek znajdziemy w tym języku niemałą liczbę zapożyczeń z angielskiego, to niektóre popularne internacjonalizmy mają rodzime odpowiedniki. Do przykładów należą m.in.: zgoščenka (pol. płyta kompaktowa) i računalnik (pol. komputer).
 • Najdłuższym słowem w języku słoweńskim jest 26-literowy przymiotnik dialektičnomaterialističen (pol. dialektyczno-materialistyczny).
 

Pułapki językowe w tłumaczeniu ze asłoweńskiego na polski

Słowa, które brzmią podobnie w obu językach, ale posiadają odmienne znaczenie
Słowo słoweńskieMylące słowo polskiePrawidłowe tłumaczenie słowa słoweńskiegoPrawidłowe tłumaczenie słowa polskiego
doba doba epoka, czas dan
droga droga lek, narkotyk cesta
Dunaj Dunaj Wiedeń Donava
godina godzina rok ura
hvala chwała dziękuję slava
jutro jutro rano, poranek jutri
povest powieść podanie, legenda roman
puška puszka karabin lahko
sad sad owoc sadovnjak
stolica stolica katedra glavno mesto