Tłumaczenia macedoński

Profesjonalne tłumaczenia z języka macedońskiego na dowolny inny język oraz z każdego języka na macedoński realizowane przez Biuro Tłumaczeń POZENA to sprawność w działaniu, najwyższa jakość i niezawodność za każdym razem.

Tłumacz przysięgły języka macedońskiego


 • pewność najwyższej jakości
 • szybko i niezawodnie
 • zaangażowanie native speakerów z Macedonii
 • tłumaczenia ustne i pisemne dla wszystkich branż
 • tłumaczenia przysięgłe wielu typów dokumentów
 • tłumaczenia niestandardowe
 • tłumaczenia z języka macedońskiego na polski i każdy inny język
 • profesjonalna obsługa oraz sympatyczna współpraca

Tłumaczenia macedoński - dowiedz się więcej

 
 

Podstawowe informacje o języku macedońskim

 • Język macedoński jest językiem ojczystym dla 2 mln. ludzi (ok. 0,03% mieszkańców globu).
 • Macedoński jest językiem urzędowym w Macedonii. Ponadto posiada status języka mniejszości w Rumunii, Albanii i Serbii.
 • Język macedoński należy do grupy języków południowosłowiańskich. Wywodzi się z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, pierwszego literackiego języka Słowian. Przez stulecia macedoński dzielił historię z językiem bułgarskim (niektórzy badacze bułgarscy w związku z tym traktują ten język jako dialekt bułgarskiego, co jest poglądem kontrowersyjnym). W drugiej połowie XIX w., po wyzwoleniu Bułgarii spod panowania tureckiego, zaczęto dostrzegać odrębność języka macedońskiego od bułgarskiego (ziemie macedońskie znajdowały się poza granicami Bułgarii). W I połowie XX w. nastąpił intensywny rozwój literatury macedońskiej, a jako odrębny byt językowy macedoński został oficjalnie uznany w 1944 roku przez Antyfaszystowską Radę Wyzwolenia Jugosławii.
 • Do zapisu języka macedońskiego stosuje się zmodyfikowaną cyrylicę. Alfabet składa się z 31 liter.
 • Pomimo stosunkowo niewielkiej liczby rodzimych użytkowników macedoński charakteryzuje się dość znacznym zróżnicowaniem dialektalnym. Wyróżnia się pięć grup dialektów zachodnich oraz dwie grupy dialektów wschodnich.
 • Normy języka macedońskiego reguluje Instytut Języka Macedońskiego "Krste Misirkov Języka Bułgarskiego, który jest jednostką Skopijskiego Uniwersytetu Świętego Cyryla i Metodego.
 

Przykładowe teksty, które tłumaczymy na język macedoński

Tłumaczenia księgowe

Tłumaczenia prawne

Tłumaczenia dla branży energetycznej

Tłumaczenia dla branży zbrojeniowej

Tłumaczenia dokumentów biznesowych

Tłumaczenia materiałów marketingowych

Tłumaczenia umów, pełnomocnictw

Tłumaczenia stron internetowych

Tłumaczenia instrukcji obsługi

Tłumaczenia dokumentów technicznych

Tłumaczenia materiałów ofertowych

Tłumaczenia finansowe

 
 

Ciekawostki o języku macedońskim

Dobre tłumaczenie z języka macedońskiego wymaga zrozumienia historii kraju oraz wielu zaskakujących powiązań kulturowych
 • Podobnie jak w przypadku języka bułgarskiego cechą wyróżniającą macedoński na tle innych języków słowiańskich jest brak odmiany rzeczowników przez przypadki. Tak jak i w bułgarskim, występuje też rodzajnik określony (odpowiednik angielskiego the), który dołączany jest jako przyrostek do rzeczownika, np. човек (chovek) (pol. człowiek) → човекът.
 • System rodzajników w macedońskim jest bardziej złożony niż w przypadku bułgarskiego. Wyróżnia się aż trzy formy rodzajnika w zależności od stopnia bliskości bądź oddalenia przedmiotu czy też osoby od nadawcy komunikatu.
 • Inną ważną różnicą pomiędzy bułgarskim a macedońskim jest kwestia akcentu wyrazowego. W języku macedońskim, w przeciwieństwie do bułgarskiego, jest on stały i pada na trzecią sylabę od końca w przypadku dłuższych wyrazów lub na drugą od końca w krótszych wyrazach.
 • Na język macedoński dość znaczny wpływ wywarł język serbskochorwacki (z kolei na bułgarski – rosyjski).
 

Pułapki językowe w tłumaczeniu z macedońskiego na polski

Słowa, które brzmią podobnie w obu językach, ale posiadają odmienne znaczenie
Słowo macedońskieMylące słowo polskiePrawidłowe tłumaczenie słowa macedońskiegoPrawidłowe tłumaczenie słowa polskiego
година(godina) godzina rok час(čas) 
дворец(dvorets) dworzec pałac железничка станица(železnička stanica) 
запомни(zapomni) zapomnieć pamiętać заборава(zaborava) 
крај(kraj) kraj koniec земја(zemja) 
повест(povest) powieść krótka powieść, nowela роман(roman) 
реч(reč) rzecz mowa работа(rabota) 
рок(rok) rok termin, okres година(godina) 
стол(stol) stół krzesło маса(masa) 
час(čas) czas godzina време(vreme) 
ягода(jagoda) jagoda truskawka зрно(zrno)