Tłumaczenia łotewski

Profesjonalne tłumaczenia z języka łotewskiego na dowolny inny język oraz z każdego języka na łotewski realizowane przez Biuro Tłumaczeń POZENA to sprawność w działaniu, najwyższa jakość i niezawodność za każdym razem.

Tłumacz przysięgły języka łotewskiego


  • pewność najwyższej jakości
  • szybko i niezawodnie
  • zaangażowanie native speakerów z Łotwy
  • tłumaczenia ustne i pisemne dla wszystkich branż
  • tłumaczenia przysięgłe wielu typów dokumentów
  • tłumaczenia niestandardowe
  • tłumaczenia z języka łotewskiego na polski i każdy inny język
  • profesjonalna obsługa oraz sympatyczna współpraca

  Tłumaczenia łotewski - dowiedz się więcej

 
 

Podstawowe informacje o języku łotewskim

 • Językiem łotewskim jako ojczystym posługuje się ok. 1,5 mln. ludzi (ok. 0,02% mieszkańców globu). Łotewski sytuuje się poza pierwszą setką najczęściej stosowanych języków na świecie pod względem liczby rodzimych użytkowników.
 • Latviešu valoda jest językiem urzędowym na Łotwie. Posługuje się nim ponad 80% mieszkańców Łotwy (w kraju tym dość licznie reprezentowana jest mniejszość rosyjskojęzyczna).
 • Łotewski należy do grupy języków wschodniobałtyckich, która wyodrębniła się w VI-VII w. n.e. W IX w. zaczęły się pojawiać różnice pomiędzy łotewskim i litewskim, które przez pewien czas traktowano w kategoriach rozbieżności dialektalnych (obecnie różnice między tymi językami są na tyle znaczące, że Łotysze i Litwini nie mogą się swobodnie rozumieć). Najstarszy zachowany zabytek piśmiennictwa łotewskiego – tekst modlitwy opublikowany w dziele Cosmographia – pochodzi z 1544 r. Alfabet łotewski powstał na bazie ortografii języka niemieckiego, a zasady pisowni podlegały licznym zmianom i zostały ostatecznie unormowane w XX w. Obecnie instytucją regulującą normy języka łotewskiego jest Centrum Języka Państwowego z siedzibą w Rydze.
 • W języku łotewskim zachowało się mniej cech charakterystycznych dla języka praindoeuropejskiego niż w języku litewskim. Przyczyną tego stanu rzeczy były silne wpływy ze strony innych języków (głównie germańskich, ale również słowiańskich i ugrofińskich), które doprowadziły do licznych modyfikacji na poziomie gramatyczno-leksykalnym. We współczesnym łotewskim istnieją trzy zasadnicze dialekty: liwoński, środkowy (na jego bazie wykształciła się odmiana standardowa) oraz łatgalski.
 • Łotewski jest jednym z języków oficjalnych UE.
 

Przykładowe teksty, które tłumaczymy na język łotewski

Tłumaczenia księgowe

Tłumaczenia prawne

Tłumaczenia dla branży energetycznej

Tłumaczenia dla branży zbrojeniowej

Tłumaczenia dokumentów biznesowych

Tłumaczenia materiałów marketingowych

Tłumaczenia umów, pełnomocnictw

Tłumaczenia stron internetowych

Tłumaczenia instrukcji obsługi

Tłumaczenia dokumentów technicznych

Tłumaczenia materiałów ofertowych

Tłumaczenia finansowe

 

Słowniczek polsko-łotewski

Podstawowe słówka i wyrażenia w języku łotewskim
 • tak - jā

 • nie - nē

 • proszę - lūdzu

 • dziękuję - paldies

 • przepraszam - piedodiet

 • dzień dobry - labrīt/labdien

 • dobry wieczór - labvakar

 • do widzenia - uzredzēšanos

 • dobranoc - arlabunakti

 • cześć (powitanie) - sveika/sveiks

 • Jak się masz? - Kājumsklājas?

 • dobrze - labi

 • Nazywam się… - Manisauc…

 • Nie rozumiem - Esnesaprotu

 • Jestem z Polski - Es nāku no Polijas

 

Ciekawostki o języku łotewskim

Dobre tłumaczenie z języka łotewskiego wymaga zrozumienia historii kraju oraz wielu zaskakujących powiązań kulturowych
 • Łotewski należy do języków fleksyjnych. Rzeczowniki i przymiotniki odmieniają się przez przypadki (tak jak w polskim, jest ich siedem), liczbę i rodzaj (nie ma rodzaju nijakiego, jest tylko rodzaj męski i żeński). Co ciekawe, przymiotniki łotewskie mają formy długie i krótkie.
 • W łotewskim występują długie i krótkie samogłoski, które w niektórych przypadkach różnicują znaczenie wyrazów. W piśmie samogłoski długie zaznaczane są za pomocą makronu (kreski nad samogłoską), np. ā, ē, ī, ū.
 • Za najdłuższe słowo w języku łotewskim uznaje się 27-literowy wyraz pretpulksteņrādītājvirziens. Jego polskie znaczenie to „w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara”.
 • Z kolei jednym z najtrudniejszych do wymówienia słów jest przymiotnik trīsšķautņains (pol. trójścienny). Innym ciekawym wyrazem jest rzeczownik ieeja (pol. wejście), który składa się niemal wyłącznie z samogłosek.
 

Pułapki językowe w tłumaczeniu z łotewskiego na polski

Słowa, które brzmią podobnie w obu językach, ale posiadają odmienne znaczenie
Słowo łotewskieMylące słowo polskiePrawidłowe tłumaczenie słowa łotewskiegoPrawidłowe tłumaczenie słowa polskiego
alga alga pensja aļģe
duša dusza prysznic dvēsele
kura kura która vista
osa osa uchwyt, rączka lapsene
panna panna patelnia meitene
pensija pensja emerytura alga
pleci plecy ramiona atpakaļ
pupa pupa fasola pakala
sala sala wyspa halle
tu tu ty šeit