Tłumaczenia litewski

Profesjonalne tłumaczenia z języka litewskiego na dowolny inny język oraz z każdego języka na litewski realizowane przez Biuro Tłumaczeń POZENA to sprawność w działaniu, najwyższa jakość i niezawodność za każdym razem.

Tłumacz przysięgły języka litewskiego


 • pewność najwyższej jakości
 • szybko i niezawodnie
 • zaangażowanie native speakerów z Litwy
 • tłumaczenia ustne i pisemne dla wszystkich branż
 • tłumaczenia przysięgłe wielu typów dokumentów
 • tłumaczenia niestandardowe
 • tłumaczenia z języka litewskiego na polski i każdy inny język
 • profesjonalna obsługa oraz sympatyczna współpraca

Tłumaczenia litewski - dowiedz się więcej

 
 

Podstawowe informacje o języku litewskim

 • Język litewski jest językiem ojczystym dla ok. 3,5 mln. ludzi (ok. 0,05% mieszkańców globu) i plasuje się poza pierwszą setką najczęściej stosowanych języków na świecie pod względem liczby rodzimych użytkowników.
 • Lietuvių kalba jest językiem urzędowym na Litwie. Uznawany jest jako język mniejszości narodowej w Polsce (ludność litewskojęzyczna zamieszkuje tereny Suwalszczyzny).
 • Litewski należy do grupy języków wschodniobałtyckich. Początków tego języka należy doszukiwać się w VI-VII w. n.e., kiedy to język litewski wyodrębnił się jako osobny twór z dialektów wschodniobałtyckich. Od IX w. zaczęły się pojawiać różnice między litewskim a łotewskim (obecnie oba języki nie są wzajemnie zrozumiałe). Najstarszy zabytek piśmiennictwa litewskiego – rękopis modlitwy w książce Tractatus sacerdotalis – datuje się na początek XVI w. Język ten dość skutecznie opierał się wpływom języków słowiańskich. Obecnie instytucją regulującą normy lietuvių kalba jest Państwowa Komisja Języka Litewskiego, która chroni język ojczysty przed zapożyczeniami (głównie z języka angielskiego), proponując w ich miejsce neologizmy rodzime.
 • Język litewski w zakresie morfologii i fonetyki uznaje się obok łotewskiego za jeden z najbardziej archaicznych (a tym samym konserwatywnych) żywych języków indoeuropejskich. Zachowało się w nim sporo cech charakterystycznych dla języka praindoeuropejskiego. Współczesny litewski jest dość mocno zróżnicowany dialektalnie. Jego warianty regionalne przyporządkowuje się do jednej z dwóch dużych grup dialektalnych: wysokolitewskiej i niskolitewskiej, inaczej zwanymi dialektami jauksztockimi i żmudzkimi.
 • Litewski jest jednym z języków oficjalnych UE.
 

Przykładowe teksty, które tłumaczymy na język litewski

Tłumaczenia księgowe

Tłumaczenia prawne

Tłumaczenia dla branży energetycznej

Tłumaczenia dla branży zbrojeniowej

Tłumaczenia dokumentów biznesowych

Tłumaczenia materiałów marketingowych

Tłumaczenia umów, pełnomocnictw

Tłumaczenia stron internetowych

Tłumaczenia instrukcji obsługi

Tłumaczenia dokumentów technicznych

Tłumaczenia materiałów ofertowych

Tłumaczenia finansowe

 

Słowniczek polsko-litewski

Podstawowe słówka i wyrażenia w języku litewskim
 • tak - taip

 • nie - ne

 • proszę - prašau/prašom

 • dziękuję - ačiū

 • przepraszam - atsiprašau

 • dzień dobry - labas rytas/laba diena

 • dobry wieczór - labas vakaras

 • do widzenia - iki pasimatymo/viso gero

 • dobranoc - labanakt

 • cześć (powitanie) - labas/sveiki

 • Jak się masz? - Kaip laikaisi?/Kaip sekasi?

 • dobrze - gerai

 • Nazywam się… - Aš vardu .../Mano vardas yra...

 • Nie rozumiem - Nesuprantu

 • Jestem z Polski - Esu iš Lenkijos

 

Ciekawostki o języku litewskim

Dobre tłumaczenie z języka litewskiego wymaga zrozumienia historii kraju oraz wielu zaskakujących powiązań kulturowych
 • Litewski należy do języków o silnie rozbudowanej fleksji. Bardzo podobnie jak w polskim, występuje siedem przypadków, dwie liczby i dwa rodzaje (nie ma rodzaju nijakiego). Czasownik charakteryzuje się dużą różnorodnością form i konstrukcji wyrażających kategorie czasu, trybu i aspektu. Występują np. czasy proste: praesens, praeteritum, praeteritum frequentativum, futurum, 2 tryby conditionalis (I i II) oraz czasy złożone z imiesłowami (wyróżnia się aż 13 imiesłowów).
 • Interesującą cechą leksyki litewskiej jest występowanie licznych przyrostków zdrabniających. Przykładowo, polskiemu zdrobnieniu braciszek odpowiadają formy zarówno z pojedynczym sufiksem: brol-el-is, brol-iuk-as, brol-ut-is, brol-yt-is, brol-už-is, jak też z kilkoma przyrostkami, np. brol-ėl-iuk-as, brol-už-ėl-is, brol-už-yt-is.
 • Kulturowo do dziś używa się żeńskich form nazwisk, po których można rozpoznać, czy kobieta jest stanu wolnego (ta zasada nie dotyczy nazwisk męskich). Nazwiska kobiet niezamężnych kończą się na -aitė, –ytė, -iūtė oraz –utė. Dla nazwisk kobiet zamężnych zarezerwowany jest morfem -ienė. Nieoficjalnie istnieje na Litwie ruch feministyczny forsujący używanie nazwisk wyłącznie w formie rodzaju męskiego.
 • Jednym z dawnych zapożyczeń z języka polskiego funkcjonujących we współczesnym litewskim jest rzeczownik seimas (pol. sejm).
 

Pułapki językowe w tłumaczeniu z litewskiego na polski

Słowa, które brzmią podobnie w obu językach, ale posiadają odmienne znaczenie
Słowo litewskieMylące słowo polskiePrawidłowe tłumaczenie słowa litewskiegoPrawidłowe tłumaczenie słowa polskiego
agentūra agentura agencja svetimojižvalgyba
aktualus aktualny ważny dabartinis/esamas
avansas awans zaliczka avansavimas
charakteristikos charakterystyka konkretne cechy/parametry aprašas
humanitarinis humanitarny humanistyczny žmogiškas/žmogiškasis
kranas kran dźwig čiaupas
orderis order nakaz (aresztowania) ordinas
poliklinika poliklinika specjalistyczna przychodnia zdrowia klinikinė ligoninė