Tłumaczenia bośniacki

Profesjonalne tłumaczenia z języka bośniackiego na dowolny inny język oraz z każdego języka na bośniacki realizowane przez Biuro Tłumaczeń POZENA to sprawność w działaniu, najwyższa jakość i niezawodność za każdym razem.

Tłumacz przysięgły języka bośniackiego


 • pewność najwyższej jakości
 • szybko i niezawodnie
 • zaangażowanie native speakerów z Bośnii
 • tłumaczenia ustne i pisemne dla wszystkich branż
 • tłumaczenia przysięgłe wielu typów dokumentów
 • tłumaczenia niestandardowe
 • tłumaczenia z języka angielskiego na bośniacki i każdy inny język
 • profesjonalna obsługa oraz sympatyczna współpraca

Tłumaczenia bośniacki - dowiedz się więcej

 
 

Podstawowe informacje o języku bośniackim

 • Język bośniacki jest językiem ojczystym dla ok. 3 mln. ludzi (ok. 0,05% mieszkańców globu) i plasuje się poza pierwszą setką najczęściej stosowanych języków na świecie pod względem liczby rodzimych użytkowników.
 • Bosanski jest językiem urzędowym w Bośni i Hercegowinie (wraz z serbskim i chorwackim). Ponadto uznawany jest jako język mniejszości narodowych w Serbii, Czarnogórze, Macedonii i Chorwacji.
 • Bośniacki należy do grupy języków słowiańskich, a konkretnie do podgrupy południowosłowiańskiej. Uznawany jest za jedną z czterech odmian policentrycznego języka serbsko-chorwackiego. Jego historia jest zatem zbieżna z rozwojem języków serbskiego, chorwackiego i czarnogórskiego.
 • Wariant bośniacki w obrębie języka serbsko-chorwackiego został wyodrębniony przez językoznawców dopiero w latach 70. XX w. W r. 1995 bośniacki uzyskał status języka narodowego (od tego czasu obowiązuje nazwa język bośniacki). Dopiero w tym okresie nastąpił proces standaryzacji i kodyfikacji tego języka.
 • Język bośniacki zapisywany jest zwyczajowo alfabetem łacińskim. Istnieje alternatywny zapis cyrylicą, ale w praktyce jest bardzo rzadko stosowany (głównie przez bośniackich Serbów).
 • Bośniacki wykazuje wiele podobieństw do języków obowiązujących w innych państwach byłej Jugosławii, tj. do serbskiego, chorwackiego i czarnogórskiego (użytkownicy tych czterech języków ze względu na ich wzajemną zrozumiałość komunikują się ze sobą bez większych problemów).
 

Przykładowe teksty, które tłumaczymy na język bośniacki

Tłumaczenia księgowe

Tłumaczenia prawne

Tłumaczenia dla branży energetycznej

Tłumaczenia dla branży zbrojeniowej

Tłumaczenia dokumentów biznesowych

Tłumaczenia materiałów marketingowych

Tłumaczenia umów, pełnomocnictw

Tłumaczenia stron internetowych

Tłumaczenia instrukcji obsługi

Tłumaczenia dokumentów technicznych

Tłumaczenia materiałów ofertowych

Tłumaczenia finansowe

 
 

Ciekawostki o języku bośniackim

Dobre tłumaczenie z języka bośniackiego wymaga zrozumienia historii kraju oraz wielu zaskakujących powiązań kulturowych
 • Podobnie jak inne języki słowiańskie bośniacki jest językiem o bardzo rozbudowanej fleksji. Rzeczowniki i przymiotniki odmieniają się przez siedem przypadków i dwie liczby. Istnieją też trzy rodzaje gramatyczne.
 • Interesującą cechą słownictwa bośniackiego jest występowanie nazw miesięcy, które wywodzą się z łaciny (podobnie jak w języku serbskim, a w przeciwieństwie do języka chorwackiego, w którym nazwy miesięcy są pochodzenia słowiańskiego).
 • W zestawieniu z językami serbskim i chorwackim inną cechą charakterystyczną bośniackiego jest występowanie dużej liczby orientalizmów, tj. zapożyczeń z języków arabskiego, perskiego oraz osmańskiego tureckiego. Ma to niewątpliwie związek z faktem, że mieszkańcy Bośni to w dużej mierze wyznawcy Islamu.
 • W bośniackim występują trudne do wymówienia zbitki spółgłoskowe. Niemałym wyzwaniem może się stać prawidłowe wymówienie takich słów jak: stvrdnuti (pol. utwardzać) czy smrtno (pol. śmiertelnie).
 

Pułapki językowe w tłumaczeniu z bośniackiego na polski

Słowa, które brzmią podobnie w obu językach, ale posiadają odmienne znaczenie
Słowo bośniackieMylące słowo polskiePrawidłowe tłumaczenie słowa bośniackiegoPrawidłowe tłumaczenie słowa polskiego
dinja dynia melon tikva 
godina godzina rok sat 
jutro jutro rano, poranek sutra 
obraz obraz policzek slika 
pisak pisak ustnik pisaljka 
rječnik ręcznik słownik peškir 
slovo słowo litera riječ 
stolica stolica krzesło prestolnica 
svjet świat rada svijet 
zahod zachód toaleta zapad