Tłumaczenia białoruski

Profesjonalne tłumaczenia z języka białoruskiego na dowolny inny język oraz z każdego języka na białoruski realizowane przez Biuro Tłumaczeń POZENA to sprawność w działaniu, najwyższa jakość i niezawodność za każdym razem.

Tłumacz przysięgły języka białoruskiego


 • pewność najwyższej jakości
 • szybko i niezawodnie
 • zaangażowanie native speakerów z Białorusii
 • tłumaczenia ustne i pisemne dla wszystkich branż
 • tłumaczenia przysięgłe wielu typów dokumentów
 • tłumaczenia niestandardowe
 • tłumaczenia z języka białoruskiego na polski i każdy inny język
 • profesjonalna obsługa oraz sympatyczna współpraca

Tłumaczenia białoruski - dowiedz się więcej

 
 

Podstawowe informacje o języku białoruskim

 • Język białoruski jest językiem ojczystym dla 7,6 mln. ludzi (ok. 0,11% mieszkańców globu), co sytuuje go na 98. miejscu na świecie pod względem liczby rodzimych użytkowników.
 • Białoruski jest językiem urzędowym na Białorusi. Jest również językiem urzędowym/pomocniczym w pięciu gminach województwa podlaskiego w Polsce. Ponadto uznawany jest jako język mniejszości w Rosji, Czechach, na Ukrainie oraz na Litwie.
 • Język białoruski należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. W obrębie tej grupy językowej najbardziej zbliżony jest do ukraińskiego. Obecnie zapisywany jest niemal wyłącznie cyrylicą (patrz również ciekawostki), która powstała pod koniec IX w. na bazie alfabetu greckiego.
 • Podobnie jak języki rosyjski i ukraiński język białoruski wyewoluował z języka staroruskiego. Literacka odmiana białoruskiego (zwanego również starobiałoruskim) kształtowała się pomiędzy XIV a XVI w. W epokach renesansu i baroku język starobiałoruski był oficjalnym językiem Wielkiego Księstwa Litewskiego (pod koniec XVII w. został on zastąpiony językiem polskim). Kształtowanie się współczesnej odmiany języka białoruskiego nastąpiło w połowie XIX w. Na początku XX w. opracowano normy tego języka na bazie gwar ludowych. Istotnym wydarzeniem było opublikowanie pierwszej gramatyki języka białoruskiego autorstwa Bronisława Taraszkiewicza.
 • Oprócz standardowej odmiany białoruskiego wyróżnia się dwie zasadnicze grupy dialektów: północno-wschodnie i południowo-zachodnie. Oprócz nich istnieje kilka dialektów przejściowych.
 • Normy języka białoruskiego reguluje Narodowa Akademia Nauk Białorusi.
 

Przykładowe teksty, które tłumaczymy na język białoruski

Tłumaczenia księgowe

Tłumaczenia prawne

Tłumaczenia dla branży energetycznej

Tłumaczenia dla branży zbrojeniowej

Tłumaczenia dokumentów biznesowych

Tłumaczenia materiałów marketingowych

Tłumaczenia umów, pełnomocnictw

Tłumaczenia stron internetowych

Tłumaczenia instrukcji obsługi

Tłumaczenia dokumentów technicznych

Tłumaczenia materiałów ofertowych

Tłumaczenia finansowe

 
 

Ciekawostki o języku białoruskim

Dobre tłumaczenie z języka białoruskiego wymaga zrozumienia historii kraju oraz wielu zaskakujących powiązań kulturowych
 • Choć zdecydowanie dominującą formą zapisu języka białoruskiego jest cyrylica, warto wspomnieć, że białoruski może być zapisywany również za pomocą alfabetu łacińskiego (wariant ten nosi nazwę łacinki białoruskiej). Zapis ten stosowany jest jednak bardzo rzadko.
 • W przeszłości (XVI w.) opracowano również arabski alfabet białoruski dla potrzeb Tatarów mieszkających na Białorusi.
 • Specyficzną odmianą języka stosowaną dość powszechnie na Białorusi jest trasianka – wariant języka, który powstał wskutek zmieszania się elementów języka białoruskiego (głównie fonetyki) i rosyjskiego (słownictwa i częściowo składni). Trasianką posługuje się m. in. obecny prezydent Białorusi, Aleksandr Łukaszenka.
 • Tak jak wszystkie języki słowiańskie białoruski charakteryzuje się bogatą fleksją. Rzeczowniki, zaimki i przymiotniki odmieniają się przez sześć przypadków.
 

Pułapki językowe w tłumaczeniu z białoruskiego na polski

Słowa, które brzmią podobnie w obu językach, ale posiadają odmienne znaczenie
Słowo białoruskieMylące słowo polskiePrawidłowe tłumaczenie słowa białoruskiegoPrawidłowe tłumaczenie słowa polskiego
аповесць(apoviesć) powieść opowiadanie раман(raman) 
гарбуз(garbuz) arbuz dynia кавун(kavun) 
дварэц(dvarec) dworzec pałac вакзал(vakzal) 
дума(duma) duma myśl гордасць(hordasć) 
запомніць(zapomnić) zapomnieć zapamiętać забыць(zabyć) 
край(krai) kraj brzeg, skraj краіна(kraina) 
меч(mech) mecz miecz матч(match) 
радзіма(radzima) rodzina ojczyzna сім'я(sim'ya) 
чайка(čajka) czajka mewa кнігаўка(knihaŭka) 
шына(šyna) szyna opona рэек(rejek)