Tłumaczenia albański

Profesjonalne tłumaczenia z języka albańskiego na dowolny inny język oraz z każdego języka na albański. Tłumaczenia przysięgłe ustne i pisemne realizowane przez Biuro POZENA to sprawność w działaniu, najwyższa jakość i niezawodność za każdym razem.

 • Język albański jest językiem ojczystym dla ok. 6 mln. ludzi (niespełna 0,1% światowej populacji). Faktyczna liczba rodzimych użytkowników albańskiego jest trudna do oszacowania ze względu na licznie rozsianą po całym świecie diasporę albańską.
 • Albański jest językiem urzędowym w Albanii i Kosowie. Uznawany jest również jako język mniejszości narodowych we Włoszech, Macedonii, Czarnogórze, Serbii, Chorwacji i Rumunii.
 • Język albański przynależy do rodziny indoeuropejskiej. Jego geneza jest stosunkowo słabo znana: jako byt językowy wyodrębnił się w VII lub VIII w. n.e. z nieokreślonego języka paleobałkańskiego (prawdopodobnie spokrewniony był z którymś z języków iliryjskich lub trako-dackich, które stosowane były w tamtym czasie na Bałkanach). Najstarszy zabytek piśmiennictwa albańskiego to formuła chrztu z 1462 r. Standardowa (literacka) odmiana języka istnieje od XIX w. Od ponad 100 lat albański zapisywany jest alfabetem łacińskim (wcześniej wykorzystywano inne systemy pisma: cyrylicę, alfabet grecki i pismo arabskie).
 • Wyróżnia się dwie zasadnicze odmiany regionalne, a granicę pomiędzy nimi wyznacza 41. równoleżnik i rzeka Shkumbin. Na północ od tej linii występuje dialekt gegijski (stosowany również w Kosowie i Macedonii), a na południe – toskijski (posługuje się nim także ludność albańskojęzyczna we Włoszech i Grecji). Pomiędzy tymi dialektami występują dość znaczne różnice fonologiczne, leksykalne i gramatyczne.
 • Normy języka albańskiego reguluje Sekcja Nauk Społecznych i Albanologicznych przy Albańskiej Akademii Nauk.
 

Tłumacz przysięgły języka albańskiego


 • pewność najwyższej jakości
 • szybko i niezawodnie
 • zaangażowanie native speakerów z Albanii
 • tłumaczenia ustne i pisemne dla wszystkich branż
 • tłumaczenia przysięgłe wielu typów dokumentów
 • tłumaczenia niestandardowe
 • tłumaczenia z języka albańskiego na polski i każdy inny język
 • profesjonalna obsługa oraz sympatyczna współpraca

Tłumaczenia albański- dowiedz się więcej

 

Przykładowe teksty, które tłumaczymy na język albański

Tłumaczenia księgowe

Tłumaczenia prawne

Tłumaczenia dla branży energetycznej

Tłumaczenia dla branży zbrojeniowej

Tłumaczenia dokumentów biznesowych

Tłumaczenia materiałów marketingowych

Tłumaczenia umów, pełnomocnictw

Tłumaczenia stron internetowych

Tłumaczenia instrukcji obsługi

Tłumaczenia dokumentów technicznych

Tłumaczenia materiałów ofertowych

Tłumaczenia finansowe

 
 

Ciekawostki o języku albańskim

Dobre tłumaczenie z języka albańskiego wymaga zrozumienia historii kraju oraz wielu zaskakujących powiązań kulturowych
 • W albańskim występuje 7 samogłosek i aż 29 spółgłosek. Akcent wyrazowy jest stały: pada z reguły na ostatnią sylabę.
 • Duży wpływ na rozwój albańskiego wywarła łacina. We współczesnym języku albańskim występuje też spora liczba zapożyczeń z języka nowogreckiego (w tym również archaizmy).
 • Albański należy do języków o silnie rozbudowanej fleksji. Rzeczowniki występują w trzech rodzajach gramatycznych, odmieniają się przez dwie liczby oraz sześć przypadków (w niektórych dialektach – siedem). Wyróżnia się pięć deklinacji rzeczownika.
 • Podobnie jak w języku rumuńskim w albańskim rodzajnik określony dołączany jest na koniec rzeczownika.
 

Ciekawe idiomy i powiedzenia

Albański idiom/powiedzenieTłumaczenie dosłownePolski odpowiednik
Fshat e zanat Wieś rzemiosła Co kraj to obyczaj 
Furtune ne goten e ujit Burza w szklance wody Burza w szklance wody 
Koha eshte flori Czas to pieniądz Czas to pieniądz 
Pa naze Bez kokieterii Bez ceregieli 
Shkruaj si me kembet e pules Napisane jak kurze łapki Bazgrać jak kura pazurem 
Uji qete brigjet gerryen Woda niszczy ciche brzegi Cicha woda brzegi rwie 
Vras miza Marnować (czas) Zbijać bąki