Tłumaczenia instrukcji obsługi

W ostatnich latach profesjonalne tłumaczenia instrukcji obsługi zyskały na znaczeniu. Ma to związek nie tylko z gwałtownym rozwojem techniki, konsekwencją czego jest wprowadzanie coraz większej liczby nowych produktów na rynek, ale również z wymogami prawnymi. Regulacje prawne Unii Europejskiej obligują producenta do zapewnienia tłumaczenia instrukcji obsługi produktu na języki wszystkich państw, w których ten produkt ma być sprzedawany. Również polskie Ministerstwo Gospodarki opracowało stosowne wymogi dotyczące tekstów instrukcji obsługi.
Instrukcje obsługi pełnią niezwykle istotną funkcję użytkową, m.in. ze względu na bardzo szerokie grono potencjalnych odbiorców. Styczność z tym gatunkiem tekstów mają praktycznie wszystkie osoby potrafiące czytać - nawet dzieci, dla których pisze się instrukcje gier i zabawek. Pod względem gramatycznym tłumaczenie instrukcji pozornie nie nastręcza olbrzymich problemów, a ich cechą charakterystyczną jest dość częste występowanie form trybu rozkazującego. Tłumacz ma jednak świadomość, że przekaz tekstu docelowego musi być jednoznaczny i klarowny, niezależnie od tego, czy adresatami tłumaczenia są specjaliści w danej dziedzinie (np. użytkownicy maszyn przemysłowych) czy też osoby, które nie posiadają szerokiej wiedzy technicznej. Zgodność merytoryczna oryginału i tłumaczenia ma w tym przypadku absolutnie kluczowe znaczenie.
Tłumacze POZENA, którzy zajmują się tłumaczeniem instrukcji obsługi , oprócz wiedzy specjalistycznej dotyczącej konkretnego produktu posiadają bardzo dobrą ogólną wiedzę techniczną z dziedzin takich jak fizyka, mechanika, elektryka czy elektronika. Osoby te legitymują się wykształceniem technicznym (inżynierskim) i wysokimi kompetencjami lingwistycznymi. Ich atutami są również rozległe doświadczenie w tłumaczeniu tego typu tekstów oraz umiejętność wyszukiwania i weryfikowania informacji.
W naszym biurze zapewniamy kompleksową obsługę pisemnych tłumaczeń instrukcji obsługi. Dzięki stosownemu zapleczu technicznemu (narzędzia DTP i CAT) gwarantujemy całkowitą zgodność oryginału i przekładu (również z uwzględnieniem elementów graficznych). Oferujemy tłumaczenia dokumentów w trybie normalnym, szybkim i ekspresowym. 
 
 
 

Często tłumaczymy instrukcje obsługi poniższych produktów

  • gier i zabawek
  • maszyn przemysłowych
  • oprogramowania komputerowego
  • pojazdów
  • sprzętu AGD
  • sprzętu medycznego
  • sprzętu rolniczego
  • sprzętu RTV
  • urządzeń elektronicznych
  • urządzeń elektrycznych
 

Języki tłumaczeń

POZENA oferuje specjalistyczne tłumaczenia instrukcji obsługi w wielu językach, również te bez udziału języka polskiego. Najpopularniejsze języki tłumaczenia instrukcji technicznych produktów:
 

W instrukcjach obsługi ważny jest również styl

Wiele niedoskonałości w tłumaczeniu instrukcji obslugi produktów wynika z "kalkowania" konstrukcji składniowych z języka źródłowego. Jakkolwiek w tego typu tekstach często stosuje się formy trybu rozkazującego, można je nieraz zastąpić z powodzeniem strukturami bezosobowymi, które są zarazem adekwatniejsze stylistycznie ze względów grzecznościowych. Na przykład angielskie zdanie "Never use the appliance in a wet location" można przetłumaczyć "Nie wolno korzystać z urządzenia w wilgotnych miejscach", co brzmi lepiej niż "Nie korzystaj z urządzenia w wilgotnych miejscach".
Powierzając nam tłumaczenie tekstu instrukcji obsługi, mogą mieć Państwo pewność, że tekst docelowy będzie nie tylko spełniał wymogi poprawności merytorycznej, ale będzie brzmiał naturalnie z zachowaniem norm grzeczności językowej właściwych dla języka przekładu.