Tłumaczenia finansowe

Cechą charakterystyczną języka branży finansowej jest hermetyczna terminologia, w której skład wchodzą liczne związki frazeologiczne, np. kredyt pod zastaw, gwarancja wadialna czy hipoteczny list zastawny. Dogłębna znajomość tego typu terminów jest warunkiem sine qua non udanego tłumaczenia tekstu z dziedziny finansów.
Tłumaczenia finansowe stanowią niezwykle istotny segment działalności biura tłumaczeń POZENA. Legitymujemy się ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w tłumaczeniach pisemnych dokumentów dotyczących branży finansowej. Doskonale rozumiejąc specyfikę tłumaczeń z tej dziedziny, wypracowaliśmy stosowne standardy, odpowiadające wymagającym klientom korporacyjnym.
W przypadku tłumaczeń finansowych szczególny nacisk kładziemy na następujące aspekty:
 • kompetencje – tłumaczenia tekstów finansowych wykonują fachowcy z dziedziny finansów i bankowości, którzy łączą wiedzę merytoryczną z umiejętnościami lingwistycznymi i znajomością niezwykle istotnych w tej branży realiów (praktyk biznesowych) obowiązujących w konkretnych krajach. Dzięki temu realizujemy w pełni profesjonalne tłumaczenia finansowe;
 • zespołowość – dzięki stosownej infrastrukturze informatycznej (programy DTP oraz programy CAT) nasi tłumacze tekstów finansowych mają dostęp do obszernej bazy terminologicznej oraz pamięci tłumaczeniowych, co zapewnia spójność leksykalną tekstów docelowych. Takie rozwiązania umożliwiają też sprawną koordynację obszernych tłumaczeń, w które zaangażowana jest większa liczba wykonawców. Dlatego bezproblemowo realizujemy pilne zlecenia tłumaczeń finansowych. Oferujemy również tłumaczenia przysięgłe z tej dziedziny;
 • poufność – w przypadku tłumaczeń finansowych bezpieczne przechowywanie danych klienta jest dla nas kwestią bezwzględnie priorytetową. Każda osoba mająca styczność z projektem tłumaczeniowym podpisuje wcześniej umowę o poufności (NDA). Klienci POZENA mogą być pewni, że powierzone nam dane pozostaną poufne.
 
 
 

Najczęściej tłumaczone dokumenty finansowe

 • bilanse
 • biznesplany
 • dokumentacje finansowe firm
 • dokumenty zgodności
 • oferty publiczne
 • oprogramowania finansowe
 • procedury bankowe
 • prognozy sprzedażowe
 • raporty analityczne
 • sprawozdania okresowe
 • sprawozdania roczne
 • sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
 • umowy handlowe
 • zeznania podatkowe
 

Języki tłumaczeń

Zlecane do tłumaczenia teksty dotyczą takich branż jak: bankowość (korporacyjna, inwestycyjna, prywatna), księgowość, giełda czy rynek ubezpieczeń. Oferujemy nasze usługi w najróżniejszych kombinacjach językowych (także z pominięciem języka polskiego). Do najczęściej wykorzystywanych języków w tłumaczeniach finansowych należą:
 

Dlaczego w przypadku tłumaczeń finansowych niezbędna jest dokładna weryfikacja treści?

Teksty z dziedziny finansów nasycone są formalnymi określeniami i danymi liczbowymi, w związku z czym w przypadku ich tłumaczenia wymagana jest szczególnie precyzyjna weryfikacja całej treści dokumentu. Dlatego w biurze tłumaczeń POZENA przykładamy szczególną wagę do korekty tłumaczeń finansowych. Absolutna zgodność merytoryczna oryginału i przekładu są dla nas bezwzględnym priorytetem.