Tłumaczenia ekonomiczne

Wraz z postępującą globalizacją, skutkującą rozwojem współpracy międzynarodowej firm i instytucji, coraz większą rolę odgrywają tłumaczenia ekonomiczne. Teksty z zakresu ekonomii charakteryzują się dużą interdyscyplinarnością, ponieważ poruszane są w nich zazwyczaj zagadnienia z różnych dziedzin: prawa, bankowości, finansów, księgowości czy podatków. Oczywistym wydaje się więc fakt, że dobry tłumacz tekstów ekonomicznych winien wykazać się dogłębną znajomością tematyki dotyczącej wspomnianych branż.
Dla naszych klientów, do których należą m.in. banki, instytucje finansowe i kancelarie prawne, wykonujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentów i tekstów z zakresu ekonomii. Tłumacze POZENA legitymują się gruntowną wiedzą specjalistyczną, wspartą wykształceniem prawniczo-ekonomicznym. Tłumaczenia realizowane są z zachowaniem najwyższych standardów poprawności językowej, poufności oraz rzetelności; podlegają również eksperckiej weryfikacji językowo-merytorycznej.

Oferujemy tłumaczenia w każdej parze językowej, również z pominięciem języka polskiego. Dzięki rozwiązaniom wspomagającym tłumaczenie - pamięciom tłumaczeniowym i bazom terminologicznym - gwarantujemy zachowanie spójności tłumaczenia, co jest niezwykle istotne w przypadku kolejnych projektów dotyczących podobnej tematyki.
Świadczymy usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych tekstów ekonomicznych z takich branż jak: bankowość, finanse, audyt i księgowość, podatki, giełda i papiery wartościowe, ubezpieczenia, zarządzanie jakością i inne.
 
 
 

Najczęstsze tłumaczenia ekonomiczne

 • dokumentacja ubezpieczeniowa - polisy, gwarancje, dokumenty powypadkowe
 • dokumenty bankowe
 • faktury
 • korespondencja handlowa
 • oferty handlowe
 • opinie biegłego rewidenta
 • prospekty emisyjne
 • protokoły z posiedzeń zarządu
 • publikacje o tematyce ekonomicznej
 • rachunki zysków i strat
 • sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
 • umowy
 

Języki tłumaczeń

Na życzenie klienta realizujemy szybkie tłumaczenia przekazanych nam dokumentów. Jeśli zachodzi stosowna potrzeba, wykonujemy także tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe).

Najczęściej wykorzystywane języki w tłumaczeniach ekonomicznych: