Tłumaczenia chemiczne

Tłumaczenia z zakresu chemii stanowią istotny segment w szeroko rozumianych branżach tłumaczeń specjalistycznych i naukowych. Ma to związek z intensywnym rozwojem nauk chemicznych, który wywiera znaczący wpływ na różne gałęzie przemysłu.
Od wielu lat POZENA wykonuje profesjonalne tłumaczenia dotyczące działów chemii organicznej i nieorganicznej jak również dyscyplin pokrewnych - farmacji, biotechnologii, biochemii, agrochemii, medycyny, inżynierii chemicznej, medycyny i ochrony środowiska. Klientami biura tłumaczeń POZENA są m.in. laboratoria chemiczne, instytucje naukowo-badawcze i przedsiębiorstwa z branży chemicznej, farmaceutycznej oraz spożywczej.
Doskonale wiemy, że teksty chemiczne mają charakter wybitnie specjalistyczny. Dlatego ich przekład powierzamy naszym tłumaczom - filologom, którzy legitymują się olbrzymim doświadczeniem w tej branży i stale uaktualniają swoją wiedzę, albo osobom posiadającym wykształcenie branżowe z zakresu chemii, medycyny bądź farmacji i legitymują się znakomitą znajomością języków oryginału oraz przekładu. W niektórych projektach uczestniczą przedstawiciele obu grup tłumaczy, w parze tłumacz-weryfikator. W swojej pracy specjaliści POZENA dbają o najwyższe standardy jakości, przestrzegając zasad dotyczących stosowania nomenklatury chemicznej.

Tłumaczenia chemiczne - dowiedz się więcej

 
 
 

Najczęściej tłumaczone dokumenty i teksty chemiczne

 • instrukcje obsługi sprzętu chemicznego i laboratoryjnego
 • karty charakterystyk substancji
 • katalogi produktów związanych z branżą chemiczną
 • opisy patentowe
 • opisy procesów chemicznych
 • opisy produktów kosmetycznych
 • protokoły kontroli sanitarnej
 • publikacje naukowe (książki i artykuły) z zakresu chemii i dyscyplin pokrewnych
 • raporty bezpieczeństwa chemicznego
 • specyfikacje jakościowe
 • sprawozdania z badań chemicznych
 • wnioski o granty badawcze
 

Języki tłumaczeń

W ofercie biura tłumaczeń POZENA znajdują się tłumaczenia ekspresowe, realizowane w normalnej cenie, ponieważ każde tłumaczenie traktujemy jako najpilniejsze. Jeśli przekład tekstu chemicznego wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem, zapewniamy tłumaczenie przysięgłe.

Główne języki tłumaczeń w branży chemicznej: