Chat with us, powered by LiveChat
 
POZENA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Władysława Reymonta 5/3 KRS: 0000702322 szanując Pani/Pana dane osobowe informuje, iż: wdrożyła środki techniczno-organizacyjne, wynikające z Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, a także stosuje zasady związane z domyślną ochroną danych osobowych, jak również zgodnie z filozofią spółki zbiera tylko i wyłącznie minimalną ilość danych osobowych mając na uwadze zasady przetwarzania danych osobowych określonych w Art. 5 RODO. POZENA Sp. z o.o. Sp. K. jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu w/w Rozporządzenia. Pozyskiwane dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania oferty oraz zawarcia umowy zgodnie z Art. 6 Ust.1 Lit. „B” – jak przygotowania oferty świadczenia usług lingwistycznych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do GIODO (UODO). Przesłane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywania informacji handlowych informujemy, że może Pani/Pan ją wycofać w każdym momencie. Wystarczy, że wyśle Pani/Pan stosowną informację na adres e-mail: daneosobowe@pozena.com