Szybka bezpłatna wycena tłumaczeniaBezpłatna Wycena Tłumaczenia | POZENA

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest POZENA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w 60-791 Poznań, ul. Władysława Reymonta 5/3. Dobrowolnie przesłane przez Panią/Pana dane osobowe do treści zapytania będą przetwarzane w celu przygotowania oferty lub realizacji umowy zgodnie z Art. 6 Ust. 1 Lit. B Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z danymi osobowymi prosimy kierować na adres email: daneosobowe@pozena.com. Jednocześnie informujemy, że przesłane przez Panią/Pana dane osobowe w związku z Pani/Pana zapytaniem będą przetwarzane do 6 miesięcy. W przypadku nawiązania umowy współpracy okres ten będzie przedłużony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informujemy, iż treść przesłanych przez Panią/Pana dokumentów do wyceny podlega poufności, ich treść nie będzie rozpowszechniana, w przypadku braku akceptacji wyceny dokumenty te zostaną trwale usunięte. W przypadku przesłania dokumentów zawierających dane osobowe, przesyłający oświadcza, że ma prawo do ich dostępu i ich rozpowszechniania będąc ich administratorem rozumianym zgodnie z Art. 4 Ust. 7 Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.